بیشترین و مفیدترین لحظات زندگی هر شخصی بی شک در محل کار او سپری می‌شود.همین امر باعث می‌شود تا اهمیت بیشتری برای فضای محیط کار خود قائل شویم. استفاده از قاب عکس‌های متنوع با طرح های مختلف می‌تواند به این امر کمک کند.
تابلو دفتر کار فانتزی طرح آی تی مناسب برای دفتر مدیرعامل، اتاق جلسات، سالن و … می‌باشد.