امروزه بی شک بیشترین و مفیدترین لحظات زندگی افراد در محل کار آنها سپری می‌شود. همین امر باعث می‌شود تا اهمیت بیشتری برای فضای محیط کار و دکوراسیون اداری قائل شویم. استفاده از تابلو دفتر کار با طرح های مختلف می‌تواند به این امر کمک کند. تابلو دفتر کار مدرن طرح انسان و حیوان گورخر مناسب برای دفتر مدیرعامل، اتاق جلسات، سالن و … می‌باشد.