تابلو رومیزی اتاق کار طرح طمساح، یک تابلوی بسیار زیبا و جذاب است که محیط کار شما را متفاوت نشان می‌دهد. این تابلو که نشانی از ناخودآگاه انسان‌ها می‌دهد، به شما کمک می‌کند تا تمرکز بهتری داشته باشید.