بیشترین و مفیدترین لحظات زندگی هر شخصی بی شک در محل کار او سپری می‌شود.همین امر باعث می‌شود تا اهمیت بیشتری برای فضای محیط کار خود قائل شویم. استفاده از قاب عکس‌های متنوع با طرح های مختلف می‌تواند به این امر کمک کند.
تابلو دفتر کار مدرن چند تکه طرح زن شاد برای مزون‌ها، سالن های زیبایی، فروشگاه و  محیط های کاری زنانه … مناسب می‌باشد.