تابلو اتاق کودک فانتزی طرح فرزند ما دختر، برای اتاق دختر دلبند شما گزینه‌ی خوبی است. رنگ و طرح آن متناسب با سلیقه‌ی دخترها طراحی شده و از لحاظ رنگبندی با چیدمان اتاق آن‌ها همخوانی دارد.