گریه در ادیان مصر باستان به‌عنوان یک خدا شناخته می‌شد و جایگاه بسیار بالایی داشت. حیوان گربه نمادی از عزت نفس، قدرت، زیبایی و ظرافت است. با نصب تابلو فانتزی طرح گربه در اتاق کار خود، شاهد افزایش انرژی مثبت خواهید بود.