زنبور در ادیان نماد برکت و فراوانی است و انرژی بسیار خوبی به افراد منتقل می‌کند. از همین رو شما می‌توانید با نصب تابلو طرح زنبور در اتاق خواب یا پذیرایی، انرژی این محیط را به‌صورت کلی تغییر دهید.