در تابلو فانتزی طرح زرافه، یک زرافه به تصویر کشده شده است که لبخند انرژی بخشی دارد. شما می‌توانید با نصب این تابلو  در محل کار خود، جلوه و زیبایی میز کارتان را افزایش دهید. علاوه‌بر این، تابلو زرافه بهترین هدیه به افراد مهربان اطرافتان است؛ زیرا زرافه به‌عنوان نمادی از شادی و مهربانی شناخته می‌شود.