اگر به دنبال یک تابلو خاص با طرح پلنگ برای اتاق کار هستید، تابلو پلنگ سفید بهترین گزینه است. پلنگ سفید نشانه تغییر، قدرت ذهن و اعتماد به‌نفس است. داشتن چنین تابلویی در اتاق کار، انرژی شما را چندین برابر خواهد کرد.