استفاده از تابلوهای خاص برای نشیمن، گزینه‌ بسیار مناسبی برای متفاوت کردن فضا است؛ به‌خصوص اگر تابلو به شخصیت شما شباهت داشته باشد. تابلو فانتزی طرح عقاب که نشان دهنده قدرت، اعتماد به‌نفس و سلطه است، بهترین پیشنهاد برای پذیرایی شما خواهد بود.