ببر نمادی از قدرت، سرعت، دقت و سلطنت است. افرادی که به ببر سفید علاقه دارند، روحیه آ‌ن‌ها جنگنده است و بسیار سرسخت هستند. با خرید تابلو فانتزی طرح ببر، یک تابلو زیبا برای محیط کار یا پذیرایی خود خواهید داشت که احساس قدرت را به شما منتقل می‌کند.