دوران نوجوانی، دورانی کوتاه و حساس  است که بخش عظیمی از شخصیت انسان در آن دوره شکل می گیرد. بنابرابن فضایی که نوجوان در آن زندگی می کند تاثیر بسزایی بر روح و جسم او می گدارد.

تابلو اتاق نوجوان فانتزی طرح Skull Beach می تواند گزینه مناسبی برای اتاق نوجوان باشد. به علاوه برای محیط کار نیز گزینه مناسبی می باشد.