حیوان قورباغه نماد ثروت و فراوانی است، در هر محیطی که نشانی از قورباغه باشد پس از مدتی انرژی محیط تغییر خواهد کرد. شما می‌توانید با نصب تابلو قورباغه در اتاق کار یا پذیرایی خود شاهد زیبایی این تابلو باشید.